Viden og uddannelse / PD-retning i anvendt film

PD-retning i anvendt film

Station Next udbyder en PD-retning i anvendt film i samarbejde med Københavns professionshøjskole

Den pædagogiske diplomuddannelse i anvendt film (PD i anvendt film) er Danmarks første kompetencegivende videreuddannelse i, hvordan man underviser børn, unge og voksne i praktisk filmproduktion.

PD i anvendt film udbydes af Københavns Professionshøjskole (KP) og gennemføres i samarbejde med Station Next.

Overskrifterne for de retningsspecikke moduler er:

  1. Didaktik for undervisning i filmfortælling (10 ECTS)
  2. Didaktik for undervisning i filmhåndværk (10 ECTS)
  3. Didaktik for undervisning i filmproduktion (10 ECTS)

Uddannelsesretningen henvender sig til filmlærere og filmkunstnere, der ønsker at arbejde med praktisk filmproduktion i en undervisningsmæssig eller pædagogisk kontekst.

Der vil være en særlig fokus på kunstnerisk dannelse på modulerne.

De første studerende på PD-retningen i anvendt film afslutter deres forløb primo 2022.

Ønsker du at vide mere så skriv til thomas.nygaard@station-next.dk