Kunstdidaktisk udviklingsvirksomhedKDUV

For at udbygge sproget omkring filmdidaktik, arbejder vi med kunstdidaktisk udviklingsvirksomhed (KDUV)

Station Nexts KDUV-program henvender sig til filmlærere og filmskabere, der ønsker at undersøge og udvikle deres undervisnings- og vejledningspraksis gennem kunstnerisk praktikerforskning.

KDUV er inspireret af begreberne kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV), som alle de danske videregående uddannelser inden for det kunstneriske område skal bedrive. 

Et KDUV-projekt er processtyret, men produktorienteret. D.v.s. den anvender kunstneriske undersøgelsesmetoder og fører til udviklingen af konkrete undervisningsaktiviter, læremidler eller lignende.

Antologi om filmundervisning

Som foreløbig kulmination på KDUV har vi udgivet antologien "At åbne rum - Kunstnerisk filmundervisning med unge". 

Flere af forskningsprojekterne er omskrevet til essays og samlet i antologien. 

Bogen er den første af sin art om dette emne og udgives på Aalborg Universitetsforlag med støtte fra DFI.

Podcasts og multimodalt essay

Filmskaberne og underviserne bag KDUV-projekterne har produceret podcasts og et enkelt større multimodalt essay for at gøre resultaterne bag deres forskning tilgængelige. 

Produkterne er produceret under coronaforhold, og har derfor teknisk set et autentisk onlinepræg.

Dyk ned i de forskellige produkter herunder. 

Film i skolen. En kunstnerisk undersøgelse af studerendes professionsfaglige udvikling med en filmskabende praksis

Torben Larsen

Gå til undersøgelsen

Afsnit 1

Træning af kunstnerisk intuition gennem nysgerrighed

Martin Strange-Hansen

Afsnit 2

Samarbejde og teamwork i Filmvæksthuset

Mette Mikkelsen

Afsnit 3

Følelser som udgangspunkt for ideudvikling

Claus Wrang Riis Michaelsen

Afsnit 5

Personlig udvikling i lærings- og skabelsesprocesser

Louise Leth-Espensen

Afsnit 7

Øvelser til udvikling af instruktørens observationsfornemmelse

Mads Palm Jensen

Afsnit 8

Kollektive læreprocesser og videoens loopstruktur

Sebastian Cordes

Afsnit 9

Udvikling af en metode for kropslig dramaturgisk analyse

Stefan Pellegrini

Afsnit 10

Elevernes kunstopfattelse - hvornår er film kunst?

Jeppe Jungersen

Afsnit 11

Direct Your Photography

Louise Leth-Espensen

Afsnit 12

Nogen ser noget

Eric Witzgall & Morten Sørensen

Afsnit 13

Nysgerrighed og fortællelyst

Jeppe Jungersen & Claus Wrang Riis Michaelsen

Afsnit 14

Personligt lederskab & motivation i kunstdidaktisk

M. Petersen & M. Iversen