Station Next / Selskabsoplysninger & Vedtægter

Selskabsoplysninger & Vedtægter

Station Next er en erhvervsdrivende almennyttig fond. Fonden modtager et tilskud fra Kulturministeriet på 7 mio. kr. årligt. Tilskuddet kommer fra Filmforliget som løber fra 2019-2023. Herudover har fonden i mindre grad indtægter fra vederlag for de afholdte aktiviteter samt fra ekstern finansiering af andre projekter.


Selskabet
Fonden Station Next
CVR-nr. 2586 1027
Fægtesalsvej 7, 2650 Hvidovre
Hjemstedskommune: Hvidovre Kommune

Stiftere
    •    Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
    •    Danske Film- og TV-producenter
    •    DR
    •    Hvidovre Kommune
    •    Nordisk Film & TV A/S
    •    TV 2 Danmark
    •    Ungdomsbyen
    •    Zentropa productions ApS

Bestyrelse
    •    Bo Damgaard Qvist, (Formand) Konsulent
    •    Peter Aalbæk Jensen, (Næstformand) Direktør Zentropa Productions ApS
    •    Anders Leifer, Senior Acquisitions Executive TV 2 Fiktion
    •    Kasper Tøstesen, Redaktionschef DR Ung
    •    Thomas Heinesen, Head of Production & Development Nordisk Film
    •    Martin Strange-Hansen, Filminstruktør og udpeget til bestyrelsen af Danske Filminstruktører

Se her for uddybende information om bestyrelsesmedlemmerne.

Advokat
Accura Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard 1 2900 Hellerup
Revision
PricewaterhouseCoopers
Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Bank
Nykredit Erhverv
Under Krystallen 1, 1780 København V
Reg.nr. 5470 Konto nr. 1592479
IBAN no: DK5354700001592479
BIC: NYKBDKKK

Vedtægter
Her kan du finde vores vedtægter.