Om Station Next

En filmskole for unge og deres undervisere

Med støtte fra Kulturministeriet kan vi hvert år give mere end 10.000 elever mulighed for at producere film i realistiske produktionsomgivelser og altid med proffe filmfolk som undervisere.

Vi har aktiviteter med varighed fra en dag til tre år, for skoleklasser, undervisere, grupper eller enkeltpersoner, så hvis du har lyst til at lære at producere film er du meget velkommen til at henvende dig.

Fonden Station Nexts formål

- Fremme kendskabet til de levende billeders produktion, historie og pædagogik i Danmark.
- Give børn og unge med forskellige forudsætninger og kulturelle baggrunde mulighed for at forstå og udtrykke sig via levende billeder.
- Fremme og stimulere et aktivt samspil mellem undervisningssektoren og hele film-, tv- og multimediebranchen samt relaterede områder indenfor kulturerhvervssektoren.
- Inspirere til at levende billeder får en højere prioritering i undervisningen i folkeskolen, ungdomsuddannelserne og læreruddannelserne samt lærernes efter og videreuddannelser.

Hvad vi gør

- Formidle viden om de levende billeder til børn, unge og voksne i et realistisk, arbejdende miljø og ved hjælp af lærerkræfter fra branchen.
- Tilbyde en palet af tilbud bestående af undervisning, workshops, lejrskoler, besøg, udstillinger, festivals, filmforevisninger, foredrag mv.
- Udvikle og formidle viden om film-, tv og multimediepædagogik.
- Udarbejde undervisningsmaterialer (papir-, video- og netbaserede).
- Rådgive, viderebringe erfaringer og etablere netværk for undervisnings- og mediesektoren.
- Deltage i et nationalt og internationalt netværk for beslægtede organisationer.