Viden og uddannelse / Specialiseringsmodul på læreruddannelsen

Specialiseringsmodul på læreruddannelsen

Station Next har udviklet og driver i samarbejde med Københavns Professionshøjskole (KP) og Det Danske Filminstituts (DFI) børne- og ungeafdeling specialiseringmodulet "Film i skolen", som lærerstuderende kan tage.

Kurset giver 10 ECTS-point.

 

Kort beskrivelse af modulet

Arbejdet med film bliver stadigt vigtigere i skolen, hvor visuelle medier indgår i både elevernes oplevelsesverdener og i deres egne udtryksformer. Dette modul klæder dig på til arbejdet med film i både teori og praksis i danskfaget.

Modulet sætter tre forskellige vidensformer i spil - det pædagogiske, det filmvidenskabelige og det kunsteriske. 

Du kommer til at arbejde såvel receptivt (analytisk) som produktivt/skabende med film. 

Du kommer desuden til at designe, planlægge, gennemføre og evaluere konkrete undervisningsforløb i film, så vidt muligt på en af vores samarbejdsskoler. 

I modulet vil indgå både fiktive og dokumentariske formater.

I modulet tages der primært udgangspunkt i undervisning af elever på mellemtrinnet og i udskolingen.

Undervisningen foregår skiftevis på KP, i filmstudiet på Station Next og på Det Danske Filminstitut og varetages af undervisere fra alle tre institutioner. 

 

Viden og forskning

Læs artiklen "Den didaktiske trekant og cirkel" for at forstå didaktikken bag modulet.

Der er desuden foretaget forskning i de studerendes udbytte af modulet: