Viden og uddannelse / Podcasts om filmdidaktik

Podcasts om filmdidaktik

I 2019 begyndte Station Next at udvikle et filmdidaktisk udviklingsprogram med henblik på at udvikle filmundervisningen og med fokus på den kunstnerisk, skabende dimension.

Programmet kalder vi KDUV, som står for KunstDidaktisk UdviklingsVirksomhed. Begrebet er inspireret af KUV Kunstnerisk UdviklingsVirksomhed (Artistic research), som alle de danske videregående uddannelser inden for det kunstneriske område skal bedrive.

Vi har valgt at tilføje den didaktiske dimension, da vores mål er at udvikle gode undervisere, som kan give bedre undervisning.

KDUV er kunstnerisk forskning, som foregår gennem kunstneriske forskningsmetoder. KDUV er praktikerforskning, d.v.s. det henvender sig til filmundervisere, filmkonsulenter og filmskoleledere, der ønsker at undersøge egen praksis.

10 filmfolk gik i efteråret 2019 i gang med deres undersøgelser, hvor de fik 40 timer, til at undersøge et problem i deres undervisning. De skrev en kort rapport og producerede en podcast på 10 minutter.

Siden er flere projekter blevet udviklet og yderligere 4 podcast er produceret.

Du kan få indblik i deres arbejde gennem følgende podcasts. Hvis du bliver grebet af, hvad du hører, er du velkommen til at kontakte vedkommende.

KDUV - konceptet er stadig i en udviklingsfase og de foreliggende KDUV – projekter, skal derfor ses som prototyper.

Podcastene er produceret under coronaforhold, og har derfor lydmæssigt et autentisk onlinepræg.

God fornøjelse!

I afsnit 1 fortæller Martin Strange-Hansen om Træning af kunstnerisk intuition gennem nysgerrighed.

I afsnit 2 fortæller Mette Mikkelsen om Samarbejde og teamwork i Filmvæksthuset.

I afsnit 3 fortæller Claus Michaelsen om Følelser som udgangspunkt for ideudvikling.

I afsnit 5 fortæller Louise Leth-Espensen om Personlig udvikling i lærings- og skabelsesprocesser.

I afsnit 6 fortæller Lin Alluna om Transformative udviklingsprocesser i det filmkunstneriske samarbejde hos fremtidens filmtalenter. (Kommer snart)

I afsnit 7 fortæller Mads Palm Jensen om Øvelser til udvikling af instruktørens observationsfornemmelse.

I afsnit 8 fortæller Sebastian Cordes om Kollektive læreprocesser og videoens loopstruktur.

I afsnit 9 fortæller Stefan Pellegrini om Udvikling af en metode for kropslig dramaturgisk analyse.

I afsnit 10 fortæller Jeppe Jungersen om Elevernes kunstopfattelse - hvornår er film kunst?

I afsnit 11 fortæller Louise Leth-Espensen om  Direct Your Photography

I afsnit 12 fortæller Eric Witzgall og Morten Sørensen om Nogen ser noget

I afsnit 13 fortæller Jeppe Jungersen og Claus Michaelsen om Nysgerrighed og fortællelyst

I afsnit 14 fortæller Mette Petersen & Michael Iversen om Personligt lederskab og motivation i kunstdidaktisk samarbejde