Viden og uddannelse / Fagkursus i filmundervisning

Fagkursus i Filmundervisning

Lær at undervise i dét, du er god til på gratis 5 dags kursus!

Mange filmkunstnere underviser ved siden af deres filmproduktioner, og der er efterspørgsel på kompetente filmundervisere, der både er dygtige kunstnere og gode pædagoger. Filmskolen Station Next, som er det danske kompetencecenter for filmproduktion med unge, gennemfører derfor dette Fagkursus af fem dages varighed, som er udviklet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole (KP).

Kurset giver 1 ECTS-point og du får officielt kursusbevis på dine filmpædagogiske færdigheder.

Kurset er støttet af Producent rettigheder Danmarks´ kollektive midler, og kan derfor tilbydes gratis!

Indhold

På af kurset lærer du at udvikle en pædagogik, der matcher dine kunstneriske kompetencer. Du lærer bl.a. om:

  • Kunstnerisk læring 
  • Kunstnerisk klasseledelse 
  • Kunstneriske læringsmål

Kurset er en kombination af oplæg og praktiske øvelser, og når du er færdig på kurset, har du udviklet en undervisningsgang/forløb, som du kan tilbyde potentielle kunder, fx. skoler, gymnasier, kulturskoler, højskoler m.m.

Kurset forbereder dig også på, hvad det vil sige at studere filmdidaktik på videreuddannelsesniveau, fx. på den pædagogiske diplomuddannelse i anvendt film. 

Optagelseskrav

Du skal have min. 2 års kunstnerisk filmuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Der optages 20 deltagere, som udvælges blandt ansøgerne.

Er du interesseret i at komme i betragtning, skal du sende os dit CV, eksamensbevis fra din kunstneriske uddannelse og et max. 2 min. self-tape, hvor du fortæller om, hvorfor du gerne vil lære mere om at undervise i filmen som kunstform.

Send ansøgningen til mail@station-next.dk mrk.: ”Fagkursus, ansøgning”. Send dit self-tape via Wetransfer.com til samme mail.

Det praktiske

Varighed: Fem dage 22.-26. november 2021 begge dage inkl.

Tidspunkt: Kl. 10-16 hver dag

Undervisningssted: Københavns Professionshøjskole

Deadline for indsendelse af ansøgning: 1/6 2021

Du kan forvente svar i uge 26.

Spørgsmål rettes til Thomas Nygaard, som er kunstnerisk uddannelses- og udviklingsansvarlig på Station Next: Thomas.Nygaard@station-next.dk