Viden og uddannelse / Bog om kunstnerisk filmundervisning med unge

Bog om kunstnerisk filmundervisning med unge

Den første bog om kunstnerisk filmproduktion med unge

Dette er den første danske udgivelse, som handler om, hvordan man som underviser kan gribe filmundervisning med unge an med et kunstnerisk udgangspunkt. I ni essays beskriver filmundervisere, hvordan de udvikler og gennemfører deres undervisning, og til hvert essay er der til inspiration beskrevet en undervisningsaktivitet.

Bogen indeholder desuden en række modeller, som kan være med til at udvikle sprog for området for den skabende filmpædagogik. Modellerne afsøger det organisatoriske, det kompetencemæssige samt hvilke positioner, man som underviser kan indtage.

Som nationalt kompetencecenter er udgivelsen et led i Station Nexts arbejde med at udvikle og dele viden om undervisning i filmproduktion, og vi håber, at den vil inspirere flere til også at have fokus på den kunstneriske dimension i filmundervisnng med unge.

Bogen udgives på Aalborg Universitetsforlag med støtte fra DFI, og kan købes her: