Viden og uddannelse / Anvendt film i Kulturskolen

Anvendt film i Kulturskolen

3-årigt kompetencegivende efteruddannelsesprojekt, som efteruddanner musik- og kulturskole undervisere til at kunne tilbyde film som kunstform på din musik- eller kulturskole

Lær at undervise i film!

Station Next, nationalt kompetencecenter for filmproduktion for og med børn og unge, og DMK (Danske Musik og Kulturskoler) har indgået samarbejde om at efter- og videreuddanne musik- og kulturskolelærere til også at kunne undervise i anvendt film. Der er plads til 20 lærere på uddannelsen. 

For bedst muligt at forankre den viden deltagerne tilegner sig, er der to lærere på hver skole, der tager uddannelsen på tre moduler af 10 ECTS-point i Samarbejde med Københavns Professionshøjskole på den Pædagogiske Diplomuddannelse i ”Anvendt Film”. Det er en ny uddannelse, og I kommer til at være aktive medskabere i processen med at udvikle det konkrete indhold.

 

Vi skal sammen skabe et nyt format

Film, det er noget, man skaber sammen. Det format, som skal udvikles, skal passe i en musik- og kulturskole sammenhæng. Derfor er det også et format, som skal udvikles i et samarbejde i forløbet.

Det er ikke en forudsætning at have kendskab til eller erfaring med undervisning i film. De tre undervisningsmoduler tager udgangspunkt i de eksisterende fagligheder og kunstneriske udtryksformer, der allerede er på musik- og kulturskolerne – musikere, billedkunstnere, dramatikere, forfattere, dansere m.fl. Uddannelsen tager nemlig udgangspunkt i det mest grundlæggende inden for filmproduktion - ja det mest grundlæggende inden for kunstnerisk skabelsen og udøvelse - nemlig fortællingen.

 

Det fælles i fortællingen

Fortællingen er grundingrediensen i alle de kreative udtryksformer – at man har noget på hjerte. Det, der er forskelligt, er form og udtryk. Det betyder også, at deltagerne, ud over at få endnu en kunstform i dit undervisningsrepertoire, også vil få nye dimensioner i at undervise i deres nuværende fag.
Vi skal sammen udvikle, hvordan dette filmtilbud skal designes, og her tager vi udgangspunkt i deltagere. Deres høje kunstneriske faglighed, erfaring med at undervise og lyst til at være med til at udvikle noget nyt, kombineret med vores erfaring med at producere med børn og unge, bliver fundamentet for forløbet.

 

Uddannelsens omfang

Hvert forår fra primo 2021 afholdes der ét af de i alt tre moduler på denne retning i Anvendt Film på den Pædagogiske Diplomuddannelse. Undervisningen foregår på Station Next i Filmbyen i Avedøre og på Københavns Professionshøjskole.

Hvert modul består af 6 undervisningsdage fra kl. 9-16, hvor der skal være fysisk fremmøde. Hertil kommer gruppeopgaver, læsestof og eksamen.

De 6 dage lægges som 3 forløb af 2 dage på fredag-lørdage.

 

Læring mellem modulerne

Imellem modulerne vil der være netværksaktiviteter og mulighed for faglig og didaktisk sparring.

Forløb

  • Forår 2022 - Modul 1
  • Forår 2023 - Modul 2
  • Forår 2024 - Modul 3

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om forløbet, skal du kontakte Kunstnerisk uddannelses- og udviklingsansvarlig på Station Next, Thomas Nygaard: Thomas.nygaard@station-next.dk