Viden og uddannelse / Anvendt film i Kulturskolen

Anvendt film i Kulturskolen

Gratis 3-årigt kompetencegivende efteruddannelsesprojekt, som efteruddanner dig til at kunne tilbyde film som kunstform på din musik- eller kulturskole?

Vil du lære at undervise i film?

Har du lyst til at udfordre dig selv, og efteruddanne dig til at kunne tilbyde film som kunstform på din musik- eller kulturskole?

Station Next, nationalt kompetencecenter for filmproduktion for og med børn og unge, og DMK (Danske Musik og Kulturskoler) har indgået samarbejde om at efter- og videreuddanne musik- og kulturskolelærere til også at kunne undervise i anvendt film. Der er plads til 20 lærere på uddannelsen. 

For bedst muligt at forankre den viden du tilegner dig, skal I være mindst to lærere på jeres skole, der tager uddannelsen. Man deltager således som et ’team’. Det, I får med jer, er en retning på tre moduler af 10 ECTS-point på den Pædagogiske Diplomuddannelse i ”Anvendt Film”. Det er en ny uddannelse, og I kommer til at være aktive medskabere i processen med at udvikle det konkrete indhold.

Kursusudgiften betaler Station Next. Det eneste din skole skal sørge for, er at lave aftaler med dig om de øvrige udgifter, der er forbundet med deltagelse i uddannelsen fx transport, overnatning og eventuelle timer/indregning i årsnorm. Efter forløbet vil du få et funktionsbevis, og vil være i stand til at gennemføre undervisning i kunstnerisk filmproduktion.

Vi skal sammen skabe et nyt format

Film, det er noget, man skaber sammen. Det format, som skal udvikles, skal passe i en musik- og kulturskole-sammenhæng. Derfor er det også et format, som skal udvikles i et samarbejde i forløbet.

Det er ikke en forudsætning at have kendskab til eller erfaring med undervisning i film. De tre undervisningsmoduler tager udgangspunkt i de eksisterende fagligheder og kunstneriske udtryksformer, der allerede er på musik- og kulturskolerne – musikere, billedkunstnere, dramatikere, forfattere, dansere m.fl. Uddannelsen tager nemlig udgangspunkt i det mest grundlæggende inden for filmproduktion - ja det mest grundlæggende inden for kunstnerisk skabelsen og udøvelse - nemlig fortællingen. Resten vil uddannelsen lære deltagerne – også teknikken. Så lad ikke det stoppe dig, hvis du har interessen og lysten.

Det fælles i fortællingen

Fortællingen er grundingrediensen i alle de kreative udtryksformer – at man har noget på hjerte. Det, der er forskelligt, er form og udtryk. Det betyder også, at du ud over at få endnu en kunstform i dit undervisningsrepertoire, også vil få nye dimensioner i at undervise i dit nuværende fag
Vi skal sammen udvikle, hvordan dette filmtilbud skal designes, og her tager vi udgangspunkt i dig og de andre deltagere. Din og jeres høje kunstneriske faglighed, erfaring med at undervise og lyst til at være med til at udvikle noget nyt, kombineret med vores erfaring med at producere med børn og unge, bliver fundamentet for forløbet.

Uddannelsens omfang

Hvert forår fra primo 2021 afholdes der ét af de i alt tre moduler på denne retning i Anvendt Film på den Pædagogiske Diplomuddannelse. Undervisningen foregår på Station Next i Filmbyen i Avedøre og på Københavns Professionshøjskole.

Hvert modul består af 6 undervisningsdage fra kl. 9-16, hvor der skal være fysisk fremmøde. Hertil kommer gruppeopgaver, læsestof og eksamen.

De 6 dage lægges som 3 forløb af 2 dage på fredag-lørdage.

Læring mellem modulerne

For at du kan komme i gang, med at anvende det du lærer allerede i forbindelse med første modul, vil der imellem modulerne være netværksaktiviteter og mulighed for faglig og didaktisk sparring.

Forløb

  • Forår 2022 - Modul 1 seks undervisningsgange: 25/26 februar, 25/26 marts, 29/30 april
  • Forår 2023 - Modul 2
  • Forår 2024 - Modul 3

 

Økonomi

Station Next betaler udviklings- og kursusomkostningerne for to deltagere pr. skole på alle tre moduler - i alt ca. 60.000 kr. pr. skole over tre år samt omkostninger til introforløbet. Kulturskolen bidrager med alle andre omkostninger, dette kan være eventuelle arbejdstimer til modulerne til deltagerne, transport, kost og logi, litteratur etc.

Ansøgning

Synes du, at dette lyder virkelig interessant, så skal du:

  1. Sikre dig, at I er mindst to fra din skole, der ønsker denne uddannelse.

  2. Afklare med din leder, at uddannelsen kan bevilliges, hvis du og din kollega kommer i betragtning.
  3. Indsende en ansøgningsvideo. Ansøgningen består af en videooptagelse – et selftape – på max. 2 minutter med og af dig og din kollega, hvor I fortæller om jer selv, hvilken kunstnerisk udtryksform i normalt underviser indenfor, og hvorfor I gerne vil være med i projektet.
  4. Medsende en kort skriftlig motivation fra din skoleleder.

Ansøgningsfristen er 10. december 2021.

Videoen samt den korte skriftlige motivation sendes med Wetransfer.com til: ulrik.krapper@station-next.dk

Kommer der mere end 20 ansøgere, vil de indsendte ansøgninger blive vurderet ud fra geografisk spredning, motivation, faglig diversitet og kreativitet.

Vi glæder os til at høre fra jer!