Station Next / Filmfaglig Fokus

Filmfaglig Fokus

Filmfagligt fokus på filmanalysen på dansk, engelsk, tysk og fransk
Når man vil analysere film, findes der mange analysemodeller at vælge imellem. På Station Next finder vi det hensigtsmæssigt at analysen tager sit udgangspunkt i filmens forskellige fagligheder, derfor har vi valgt selv at producere en model.

Den er velegnet til arbejdet med film i danskundervisningen, men da der jo også arbejdes med film i engelsk-, tysk- og franskundervisningen, har vi fået oversat modellen til engelsk, tysk og fransk.
God fornøjelse.