Station Next / Årsrapporter & Aktivitetsoversigter

Årsrapporter & Aktivitetsoversigter

Station Next tilstræber at efterleve anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse og dens anbefalinger samt Anbefalinger for god ledelse af selvejende institutioner, som det fremgår af Kulturministeriets tilskudslov.

Redegørelse om god fondsledelse 2021
Redegørelse om god fondsledelse 2020
Redegørelse om god fondsledelse 2019
Redegørelse om god fondsledelse 2018
Redegørelse om god fondsledelse 2017


Station Next efterlevelse af anbefalingerne om "God selskabsledelse i selvejende kulturinstitutioner"

Fondens gennemførte aktiviteter og dispositioner fremgår af vores årsrapporter, som sammen med oversigterne over gennemførte aktiviteter giver et fyldstgørende billede af fondens økonomi og aktiviteter. Desuden kan samtlige film, som er produceret i Station Next regi, ses på vores hjemmeside:

Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006
Årsrapport 2005
Årsrapport 2004
Årsrapport 2003
Årsrapport 2002
Årsrapport 2001

 

Aktivitetsoversigt 2021
Aktivitetsoversigt 2020
Aktivitetsoversigt 2019
Aktivitetsoversigt 2018
Aktivitetsoversigt 2017
Aktivitetsoversigt 2016
Aktivitetsoversigt 2015
Aktivitetsoversigt 2014
Aktivitetsoversigt 2013
Aktivitetsoversigt 2012
Aktivitetsoversigt 2011
Aktivitetsoversigt 2010
Aktivitetsoversigt 2009
Aktivitetsoversigt 2008
Aktivitetsoversigt 2007
Aktivitetsoversigt 2006
Aktivitetsoversigt 2005
Aktivitetsoversigt 2004
Aktivitetsoversigt 2003
Aktivitetsoversigt 2002
Aktivitetsoversigt 2001