Kursus / Lysets retning - Indføring i lyssætningsprincipper

Se forberedelsesfilmen til kurset

Lysets retning - Indføring i lyssætningsprincipper

Målgruppe

Mediefag C, B

Varighed

90 min. + forberedelse

Indhold 

Kurset er udviklet i samarbejde med Medielærerforeningen.

På dette 90 minutters online kursus møder eleverne en professionel fotograf og lærer om, hvordan man kan arbejde æstetisk med lyset på filmproduktioner, hvor man ikke har en lyspakke til rådighed. Der er særligt fokus på at bruge lysets retning som virkemiddel til at skabe stemning og kontinuitet i lyset. Eleverne får gennem korte film, oplæg og små øvelser en forståelse for, hvordan lys er et af fotografens vigtigste redskaber, og de får selv simple værktøjer til at arbejde med lyset på deres produktioner.

Forberedelse

Som forberedelse til selve kurset skal eleverne se en kort film med fokus på lysets egenskaber og simpel lyssætning med forhåndenværende midler, såsom mobiltelefonen som kamera, solen og practicals (vinduer/lamper i billedet). Derudover skal de skyde to stillbilleder før selve kurset.

Se forberedelesevideoen her.

Undervisningsplan

Se undervisningsplanen

Pris 

950 kr. + moms.

Booking

Bookningen foregår ved, at du udfylder nedenstående formular, hvorefter vi finder en gæstelærer og sætter jer i kontakt, så I kan træffe præcise aftaler.

Forespørg på to datoer her