Kursus / Lav en lille film - 2 dages kursus

Lav en lille film

På kurset optager eleverne en lille film den første dag og på dag to klipper de den lille film, de har optaget på dag ét.

Kurset er et todagskursus, hvor eleverne optager en lille film den første dag og på dag to klipper de den lille film, de har optaget på dag ét og arbejder lidt med lyden til filmen.

Dag 1: Eleverne får indsigt i fotografens arbejdsmetoder, og de arbejder selv med kamera, lys, lyd m.m.

NB: Inden I kommer på kurset, er det vigtigt, at I gennemser det obligatoriske forberedelsesmateriale til dag 1, da kurset bygger videre på de opgaver, I har løst før I kommer! 

Dag 2:
Eleverne klipper den lille film, de har optaget på dag 1. Eleverne får indsigt i klipperens faglighed og kommer selv til at afprøve de mange muligheder, klipningen giver. 

FAQ

Hvad koster et kursus?

En kursusdag koster 950 kr. + moms for en hel klasse 

Hvordan booker man et kursus?

Bookingen sker efter ”først til mølle” princippet. Man kan booke via mail eller telefon. Kontakt os på telefon 3677 4940 eller mail@station-next.dk

Hvor foregår det?

Alle kurser afholdes på Fægtesalsvej 7 i Hvidovre

Hvad tid er kurset?

Kl. 09.30 - 14.30 inkl. frokostpause

Hvor mange elever kan der være på et kursus?

Der kan være en skoleklasse med maks. 28 elever.

For gymnasieklasser gælder, at der kan være op til 31 elever.

Skal man forberede sig hjemme før kurset?

Til alle vores kurser tilbyder vi undervisningsmateriale til forberedelse.

På kursusbeskrivelsen, som er vedhæftet kontrakten, står der om forberedelse til kurset er obligatorisk.

Får man film med hjem?

Læreren vil få tilsendt et link til en lukket YouTube kanal senest to dage efter, at I har været på kursus, så I kan se jeres film igen derhjemme.

Hvornår skal kurset betales?

Når I har været på kursus, vil der blive sendt en faktura til skolen.