Station Next / Filmuge på skolen (5 dage) - kortfilm fiktion

En introduktion til et kortfilmforløb med Station Next.

Filmuge på skolen (5 dage) med kortfilm fiktion, lærerkursus og proffe filmfolk

INGEN LEDIGE FORLØB I SKOLEÅRET 2021-2022 En filmuge er en samlet platform for filmproduktion, som klæder læreren på til i samarbejde med professionelle filmfolk at give eleverne de bedst mulige forudsætninger for at arbejde med kravene til produktion og genrekendskab, samt kompetencer til at kunne bruge det fx i projektugen og kulturfagsprøven.

 

Målgruppe: 7.-10. klasser og deres lærere
Fag: Dansk, mulighed for tværfaglighed med historie, samfundsfag, kristendom
Varighed: Samlet varighed 5 dage + 3 timer
Heraf forløb med proffe filmfolk: 1x5 timers lærerkursus, 1x3 timers inspirationsoplæg, 1x6 timers tilrettelæggelse, 1x6 timers klipning.
Filmtype: Kortfilm-fiktion, ordløs, á ca. 3 min. pr. gruppe
Deltagerantal: Min. 3 klasser + op til 3 lærere pr. klasse

Filmproduktion er en attraktiv arbejdsform for mange elever, hvor der samtidigt opfyldes mange faglige mål og produktkrav. Kortfilmproduktion peger direkte ind i FFM for dansk og det tema, I vælger for filmene, kan med fordel være tværfagligt.

Mål for hele forløbet:

  • At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med filmproduktion og med Filmlinjen.dk, og at de kan være aktive med eleverne i processen.
  • At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre filmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion.
  • At produktionerne foregår på jeres eget udstyr, så I bliver fortrolige med det og på sigt selv kan afvikle mindre filmproduktioner sammen med jeres elever.

 

Ordløse film

Det er altid befordrende for kreativiteten at få rammer at arbejde indenfor. For at fokusere på filmen som audiovisuelt medie er det en kondition, at elevernes film skal være ordløse. Det får helt naturligt eleverne til at tænke fortællingen mere i billeder og en understøttende lydside. De medvirkende karakterer skal desuden være på elevernes egen alder for at sikre, at eleverne kan spille rollerne realistisk.

Lærerkurset indeholder:

Formålet med de 5 timers lærerkursus er, at I som undervisere bliver trygge og fortrolige med hele filmforløbet, så I selv kan være deltagende med eleverne og de proffe filmfolk gennem hele processen.

Kurset er meget ”hands-on” og relaterer sig direkte til forløbet i filmugen. Med udgangspunkt i undervisningsmaterialerne på læringsressourcen Filmlinjen.dk fokuserer vi især på de aktiviteter, I selv skal styre, nemlig manuskriptskrivning og dagen, hvor eleverne laver optagelser. Sammen får vi også et overblik over jeres udstyr, og hvordan I får det bedste ud af det. Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

Elevforløbet indeholder:

Projektet kickstartes med et fælles inspirationskursus (3 timer) for alle de deltagende klasser. Det primære formål med elevkurset er at skabe forståelse og engagement for projektet. En professional filminstruktør viser gode eksempler på ordløse film og inspirerer eleverne til at tænke i filmiske situationer, når der til sidst på kurset udvikles idéer til kortfilm på de mange filmhold.

Som en del af forløbet får klassen besøg af en professional filmskaber i to dage á seks timer, hvor undervisningen afvikles i samarbejde med læreren. Første dag ydes hjælp til gruppernes forproduktion, og anden dag hjælpes med redigeringen. Eleverne klarer selv optagelserne ind i mellem.

Der tages udgangspunkt i den gratis læringsressource Filmlinjen.dk, der stilladserer eleverne i produktionsprocessen og samtidig giver læreren overblik over filmholdenes progression:

 

Festival på skolen

I filmbranchen har man stolte traditioner for, hvordan man fejrer film. Så efter at have arbejdet fokuseret med filmproduktion en hel uge, skal den selvfølgelige have et publikum og fejres på behørig vis. Vi anbefaler, at I afholder en lokal filmfestival med indbudte dommere blandt f.eks. forældre eller lokale mediefolk, og vi har masser af ideer til, hvordan I kan afholde en god premiere og festival.

For at konceptet skal fungere må lærerne:

  • Afsætte den nødvendige tid, så de kan være tilstede og deltage hele tiden under forløbet.
  • Udpege en koordinator til kontakten med Station Next.
  • Sørge for at det fornødne udstyr er til rådighed.
  • Have ønsket om at gøre en filmuge til en tilbagevendende begivenhed på jeres skole, gerne med ønsket om at tage mere og mere over, efterhånden som I får erfaringen.
  • Guide eleverne på 1. og 3. dagen på baggrund af lærerkurset og være medspillere sammen med de proffe filmfolk.
  • Arrangere festival/premiere.

 

Pris:

Pris pr. klasse 950 kr. + moms ved 3+ klasser. Prisen er inklusive lærerkursus på skolen, hvor der kan deltage op til 3 lærere pr. tilmeldt klasse.

Booking:

Vi udbyder 5 forløb i hele landet efter først til mølle princippet. Kontakt Trine på tlf.: 36774940 eller mail@station-next.dk for mere information og bookning.