Station Next / Filmuge på skolen (4 dage) - dokumentarfilm

En introduktion til et dokumentarfilmforløb med Station Next.
 

Filmuge på skolen (4 dage) - dokumentarfilm med lærerkursus og proffe filmfolk

INGEN LEDIGE FORLØB I SKOLEÅRET 2021-2022 Med dette forløb får I kurser til lærerne på skolen, to dages besøg af proffe filmfolk og et velafprøvet koncept til at lave relevante dokumentarfilm i et tværfagligt projekt på mindst 3 klasser.

Filmforløb af variabel længde for udskolingen med lærerkursus, elevkursus, undervisningsmaterialer der peger ind i FFM, besøg af proffe filmfolk og hjælp til at arrangere filmfestival!

Målgruppe: 7.-10. klasser og deres lærere
Fag: Dansk, historie, samfundsfag, kristendom
Varighed: 1x5 timers lærerkursus, 1x3 timers inspirationskursus for elever + 23-30 lektioners forløb inklusive 2x6 timers support med proffe filmfolk
Filmtype: Dokumentarfilm
Deltagerantal: Min. 3 klasser, 1-3 lærere pr. klasse

Mål for hele forløbet

  • At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med filmproduktion og med Filmlinjen.dk, og at de kan være aktive med eleverne i processen.
  • At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre dokumentarfilmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion.
  • At produktionerne foregår på jeres eget udstyr, så I bliver fortrolige med det og på sigt selv kan afvikle mindre filmproduktioner sammen med jeres elever. 
  • Åben skole: I får besøg af filmskabere PÅ skolen, og eleverne skal UD i lokalsamfundet og finde historier og medvirkende til deres små dokumentarfilm.

Eleverne siger:

Det bedste ved dokumentarforløbet var…
...at lave et interview
...friheden. At få lov til at gå rundt på egen hånd og filme
...at tage nogle gode stemningsbilleder
...at få besøg af proffe filmfolk og lære at lave dokumentarfilm
...redigeringen

Forløbet kan inddeles i tre faser (detaljeret beskrivelse findes i PDF-en nederst på siden):

Lærerkurset indeholder

Varighed og sted1x5 timer (evt. længere efter aftale) på skolen.

På dette hands on-kursus ser vi på de filmiske virkemidler, dokumentaren betjener sig af (fx interview, billedfortælling, klipning), og du får redskaberne til at håndtere små dokumentarfilmproduktioner med din klasse. Du prøver via Filmlinjen.dk selv at arbejde på et lille filmhold med forproduktion, optagelse og redigering. Filmtypen, der arbejdes med, er den journalistiske dokumentar.

Kurset kræver ingen særlige faglige eller tekniske forudsætninger. Der vil blive set på i hvilke faser, man især skal være opmærksom, når man som lærer fungerer som filmproducer for små filmhold i klassen. 

Vi tager også en fælles vurdering af jeres udstyr og hvordan I udnytter det bedst muligt.

Elevforløbet indeholder

Varighed og sted: 23-30 lektioner på skolen og i nærmiljøet.

Efter lærerkurset køres et undervisningsforløb i dokumentafilm-produktion med en klasse (gerne samlet i hele/halve dage eller en projektuge). Forløbet er beskrevet på forhånd, men kan justeres efter behov til den enkelte klasse.

Som en del af forløbet får klassen besøg af en professional dokumentarist i to dage á seks timer, hvor undervisningen afvikles i samarbejde med læreren. Første dag ydes hjælp til gruppernes forproduktion, og anden dag hjælpes med redigeringen. Eleverne klarer selv optagelserne ind i mellem.

Dokuholdet består af 2-3 personer, som arbejder sammen om de fleste opgaver. Under optagelsen fordeles funktionerne instruktør, fotograf og evt. tonemester. 

Eleverne arbejder på Filmlinjen.dk, der stilladserer eleverne i produktionsprocessen og samtidig giver læreren overblik over filmholdenes progression. Se hvordan i filmen:
 

 

Se elevuniverset ved gå til Filmlinjen.dk

Festival og evaluering

Efter at have arbejdet fokuseret med film op til en hel uge, skal den selvfølgelige evalueres, have et publikum og fejres på behørig vis. Vi anbefaler, at I afholder en lokal filmfestival med indbudte dommere blandt f.eks. forældre eller lokale mediefolk, og vi har masser af ideer til, hvordan I kan afholde en god premiere og festival. Bliv inspireret på www.skolefilmfestival.dk

For at kvalificere evalueringen af de enkelte filmværker har vi desuden skabt værktøjet Feedback på dokumentarfilm (integreret på Filmlinjen), som hjælper med at sætte ord på, hvad der fungerer, og hvad der kunne gøres bedre, i de enkelte produktioner.

Tema eller ej

Vi har ikke empiri, der taler for eller imod at arbejde med et bestemt tema, når der skal produceres film i skolen. Til den afsluttende festival kan det fungere fint med blandede film. Men et tema giver en ramme at arbejde inden for, og det kan være befordrende for kreativiteten.

På Filmlinjen.dk, som er forløbets overordnede undervisningsressource, kan man producere film både med og uden tema. Vi anbefaler i de fleste tilfælde, at der arbejdes med temaet Historier fra din by, som ”tvinger” eleverne til at forholde sig nysgerrigt til en person eller institution fra det omkringliggende lokalsamfund.

For at konceptet skal fungere må I:

  • Afsætte den nødvendige tid, så de kan være tilstede og deltage hele tiden under forløbet.
  • Udpege en koordinator til kontakten med Station Next.
  • Sørge for det fornødne udstyr er til rådighed.
  • Have ønsket om at gøre en filmuge til en tilbagevendende begivenhed på jeres skole, gerne med ønsket om at tage mere og mere over, efterhånden som I får erfaringen.
  • Guide eleverne de dage, hvor der ikke er besøg af proffe filmfolk og være medspillere sammen med de proffe filmfolk, når de er der.
  • Arrangere festival/premiere.

Pris

Pris pr. klasse: 950 kr. + moms ved min 3 klasser. Prisen er inklusive lærerkursus, hvor der kan deltage op til 3 lærere pr. tilmeldt klasse.

Booking:

Vi udbyder 5 forløb i hele landet efter først til mølle princippet.

Kontakt Trine Stilborg på tlf.: 36774940 eller mail@station-next.dk for mere information og bookning.