Station Next / Filmuge på skolen (4 dage) - dokumentarfilm

En introduktion til et dokumentarfilmforløb med Station Next.
 

Filmuge på skolen (4 dage) - dokumentarfilm med lærerkursus og proffe filmfolk

Med dette forløb får I kurser til lærerne på skolen, to dages besøg af proffe filmfolk og et velafprøvet koncept til at lave relevante dokumentarfilm i et tværfagligt projekt på mindst 6 klasser.

Filmforløb af variabel længde for udskolingen med lærerkursus, elevkursus, undervisningsmaterialer der peger ind i FFM, besøg af proffe filmfolk og hjælp til at arrangere filmfestival!

Målgruppe: 7.-10. klasser
Fag: Dansk, historie, samfundsfag, kristendom
Varighed: 1x5 timers lærerkursus, 1x3 timers inspirationskursus for elever + 23-30 lektioners forløb inklusive 2x6 timers support med proffe filmfolk
Filmtype: Dokumentarfilm
Deltagerantal: Min. 6 klasser, 1-3 lærere pr. klasse

Mål for hele forløbet

  • At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre dokumentarfilmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion.
  • At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med processen og med Filmlinjen.dk, og at de kan være aktive med eleverne i processen.
  • At produktionerne foregår på jeres eget udstyr, så I bliver fortrolige med det og selv kan arbejde videre i andre projekter.      
  • Åben skole: I får besøg af filmskabere PÅ skolen, og eleverne skal UD i lokalsamfundet og finde historier og medvirkende til deres små dokumentarfilm.

Eleverne siger:

Det bedste ved dokumentarforløbet var…
...at lave et interview
...friheden. At få lov til at gå rundt på egen hånd og filme
...at tage nogle gode stemningsbilleder
...at få besøg af proffe filmfolk og lære at lave dokumentarfilm
...redigeringen

Forløbet kan inddeles i tre faser (detaljeret beskrivelse findes i PDF-en nederst på siden):

Lærerkurset indeholder

Varighed og sted1x5 timer (evt. længere efter aftale) på skolen.

På dette hands on-kursus ser vi på de filmiske virkemidler, dokumentaren betjener sig af (fx interview, billedfortælling, klipning), og du får redskaberne til at håndtere små dokumentarfilmproduktioner med din klasse. Du prøver via Filmlinjen.dk selv at arbejde på et lille filmhold med forproduktion, optagelse og redigering. Filmtypen, der arbejdes med, er den journalistiske dokumentar.

Kurset kræver ingen særlige faglige eller tekniske forudsætninger. Der vil blive set på i hvilke faser, man især skal være opmærksom, når man som lærer fungerer som filmproducer for små filmhold i klassen. 

Vi tager også et fælles vurdering af jeres udstyr og hvordan I udnytter det bedst muligt.

Elevforløbet indeholder

Varighed og sted: 23-30 lektioner på skolen og i nærmiljøet.

Efter lærerkurset køres et undervisningsforløb i dokufilmproduktion med en klasse (gerne samlet i hele/halve dage eller en projektuge). Forløbet er beskrevet på forhånd, men kan justeres efter behov til den enkelte klasse.

Som en del af forløbet besøger en professional dokumentarist klassen i to dage á seks timer. Første dag ydes hjælp til gruppernes forproduktion, og anden dag hjælpes med redigeringen. Eleverne klarer selv optagelserne ind i mellem.

Dokuholdet består af 2-3 personer, som arbejder sammen om de fleste opgaver. Under optagelsen fordeles funktionerne instruktør, fotograf og evt. tonemester. 

Eleverne arbejder på Filmlinjen.dk, der stilladserer eleverne i produktionsprocessen og samtidig giver læreren overblik over filmholdenes progression.

Se elevuniverset ved gå til Filmlinjen.dk og brug login og password: doktest

Festival og evaluering

Efter at have arbejdet fokuseret med film op til en hel uge, skal den selvfølgelige evalueres, have et publikum og fejres på behørig vis. Vi anbefaler, at I afholder en lokal filmfestival med indbudte dommere blandt f.eks. forældre eller lokale mediefolk, og vi har masser af ideer til, hvordan I kan afholde en god premiere og festival. Bliv inspireret på www.skolefilmfestival.dk

For at kvalificere evalueringen af de enkelte filmværker har vi desuden skabt værktøjet Feedback på dokumentarfilm, som hjælper med at sætte ord på, hvad der fungerer, og hvad der kunne gøres bedre, i de enkelte produktioner.

For at konceptet skal fungere må I:

  • Afsætte den nødvendige tid
  • Udpege en koordinator til kontakten med Station Next
  • Sørge for det fornødne udstyr er til rådighed
  • Guide eleverne de dage, hvor der ikke er besøg af proffe filmfolk og være medspillere sammen med de proffe filmfolk, når de er der
  • Arrangere festival/premiere

Pris

Pris pr. klasse: 2.500 kr. + moms ved min 6 klasser. Prisen er inklusive lærerkursus, hvor der kan deltage op til 3 lærere pr. tilmeldt klasse.

Booking:

Vi udbyder 8 forløb i hele landet efter først til mølle princippet.

Kontakt Trine Stilborg på tlf.: 36774940 eller mail@station-next.dk for mere information og bookning.