Filmvæksthus / Gå til film i Filmvæksthuset!

Gå til film i Filmvæksthuset!

Filmvæksthuset er for dig, som elsker film, og som brænder for at lære at lave film.

Du kommer én gang om ugen sammen med resten af dit hold. Der er en fast producer tilknyttet holdet, og desuden vil du næsten hver gang også blive undervist af en anden film prof.

Filmvæksthuset veksler mellem at være praktisk undervisning i kamera, instruktion, scenografi osv. og mellem at I planlægger, optager og klipper jeres film.

I laver to film pr. år, og du kan gå på Filmvæksthuset i op til tre år. Det er dog ikke alle, som efter første år bliver optaget på 2.-3. år. Du skal være mellem 14 og 17 år for at blive optaget.

Filmvæksthuset er gratis!

Det er gratis at gå på Filmvæksthuset da det i Aarhus er et samarbejde mellem Aarhus Filmværksted og Station Next og på Sjælland et samarbejde mellem en lang række ungdomsskoler og Station Next.

Informationsmøde og optagelsessamtale

Vi afholder informationsmøder i Avedøre den 10. og 11. september 2018 kl. 17.00 begge dage. Vi holder også møde i Aarhus, men dato er endnu ikke fastlagt. 

Se to små elevfilm om at gå til film og film produceret på Filmvæksthuset:

Begyndelsen til filmverdenen

Film for mig

Se film produceret på Filmvæksthuset.